ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی فرش دستباف


ابعاد فرهنگی و اجتماعی فرش دستباف
هیچیک از دیگر هنرهای ایرانی به اندازه فرش دستباف محتوا و نفوذ فرهنگی فراگیر و تقریبا همگانی ندارد. ارزشهای هنری و فرهنگی عروس هنرهای ایران زمین دارای بسترهای زیبایی شناختی و ارزشهای معنوی است و معرف احساسات و عواطف و اعتقادات مردمان شرقی می باشد ابعاد هنری و فرهنگی این هنر – صنعت بارزترین و مهمترین وجه آن بوده که حتی ابعاد تجاری آنرا نیز متاثر می سازد بنابراین فرش دستباف: . جزء میراث ملی و فرهنگی است و معرف هنر و خلاقیت ایرانی می باشد. عامل گسترش عدالت اجتماعی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها است؛ سهم شایسته در سایر هنرهای ایرانی، بخصوص در هنر معماری دارد؛  از عوامل موثر در جذب گردشگری روستایی، عشایری، مذهبی و … در کنار سایر جلوه های فولکلور است.

 

باهمراهی کلینیک قالیشویی اطلاعات خود را در تمامی زمینه های فرش بالا ببرید.

ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی فرش دستباف:

ابعاد اقتصادی فرش دستباف
صنعت فرش دستباف از جمله کالاهای تجملی سنتی و لوکس است که دومین کالای صادراتی دارای ارز آوری بالا بعد از نفت را نیز به خود اختصاص داده است . این حرفه حدود ۳۵ تا ۶۵ درصد صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده و حدود ۳۳ شغل جانبی دیگر را در کنار خود دارد. اثر عمیق این صنعت بر اقتصاد ملی کشور از دو جنبه حایز اهمیت است نخست از نظر تجارت خارجی که به عنوان شاهرگ حیاتی کشور در زمره صادرات غیر نفتی است و دوم به لحاظ اشتغال زایی در تامین معیشت گروه کثیری که در امور مربوط به طراحی و تولید فرش اشتغال دارند. بنابراین آثار مربوط به ابعاد اقتصادی فرش دستباف را می توان بطور خلاصه موارد زیر دانست: . ظرفیت اشتغال زایی قابل ملاحظه؛  دارای ارز آوری و تولید ارزش افزوده بالا و توان بالقوه این هنر  صنعت در محرومیت زدایی و توسعه اقتصادی پایدار .

 

باهمراهی کلینیک قالیشویی اطلاعات خود را در تمامی زمینه های فرش بالا ببرید.

 

قالیشویی شمال تهران 

قالیشویی غرب تهران

قالیشویی شرق تهران

قالیشویی جنوب تهران