ویژگی های فرش دستباف در جهان

 

 1-دیرینگی فرش دستباف
فرش دستباف مجموعه همه هنرها و نقوش ایرانی است. به برکت همين «تداوم» بی مانند چند هزار ساله فرش در تمدن ها و جامعیت هنری و فرهنگی آن است که بخشی از زوایای تاریک هنر ایران و چگونگی تحول و تکامل هنرهای دیگر را در پرتو نقش مایه های فرشبافی می توان بازجست. سنتی گسترده و ریشه داری است که به مثابه رودی سیال و شادی بخش از درون تاریخ بر بستری از آمیختگی های فرهنگی و قومی و انسانی جریان دارد و دارای هویت بنیادین است بنابراین این هنر- صنعت پیام رسانی گویا و معرف واقی هم ناب و مقدس ایرانی در جمعه بین المللی است و مضامین فلسفی، اعتقادی، و باور داشت های عمیق فرهنگی ایرانیان را برای همه جهانیان ترصیم می کند.
فرش دستباف، در عین حال، مهمترین عامل انتقال آداب و رسوم، سنت ها و فرهنگ ایرانی از نسلی به نسل دیگر بوده و در  ضمن اسطوره ها و نمادهای ایرانی را ثبت کرده است. در واقع با طرح ها ، نقش ها و تن مایه های زیبا و رنگ آمیزی های استثنایی و جذاب فرش، رازها و رمزها، کنایه ها ، اشارات مدرب المثل ها و حکایات شیرین, حفظ و از دوره ای به دوره دیگر انتقال می یابد.

 

باهمراهی کلینیک قالیشویی اطلاعات خود را در تمامی زمینه های فرش بالا ببرید.


2- اختصاص داشتن به قلمرو معين
از ویژگی های بارز دیگر فرش دستباف تعلق به سرزمين و قلمرو مشخص است. این ویژ گی ضمن تسهیل امکان ثبت نشان محصول به نام منطقه معین ، باعث شناسایی و تشویق انواع بافت های اصیل فرش دستباف شده و عامل حفظ و رونق و تنوع آن می شود.
بنابراین با تکیه بر ویژگی فوق ، لزوم حفظ اعتبار حوزه و منطقه بافتی فرمهای اصیل و معروف فراهم آمده و ضمنا از کپی و تقلب جلوگیری بعمل می آید . واضح است که در سرشت عمیق قومی و تاریخی فرش دستباف و اصالتهای بومی و فرهنگی آن برآمده از این ویژگی است.

 

باهمراهی کلینیک قالیشویی اطلاعات خود را در تمامی زمینه های فرش بالا ببرید.

 

3- جمعی و گروهی بودن
فرش دستباف هنری موروثی و بومی و صنعتی برپا، همگانی و خانوادگی است. ابن جلوه از فولكلور، در عین حال، جوهر خلاقیت روحی است که مالکیت فکری جمعی  را شکل می دهد.
در همین راستا سازمان بین المللی کار ILO و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ECOSOC جهت حمایت از حقوق مردمان بومی- محلی و آثار فکری جمعی آنها کنوانسیون ۱۹۹ را در سال ۱۹۸۹ به تصویب رساندند.
این کنوانسیون ضمن شناسایی و محترم شمردن هنرها و صنایع دستی سنتی مردمان بومی – محلی، ویژگی ممتاز آنرا جمعی و گروهی بودن ذکر کرده و لزوم نقش فعال دولت را در حمایت اثباتی و پیشگیرانه بیان می دارد.

 

قالیشویی شمال تهران 
قالیشویی غرب تهران
قالیشویی شرق تهران
قالیشویی جنوب تهران
 

 

مناسب ترین قیمت و بهترین کیفت در کوتاه ترین زمان با کلینیک قالیشویی.